Szkoła Podstawowa nr 95 we Wrocławiu

im. Jarosława Iwaszkiewicza

KALENDARZ:

Pn Wt Śr Cz Pt So N

matematyczne eksperymenty

 

Informacja dotycząca obiadów w roku szkolnym 2018/2019.

  • Opłata za obiady w czerwcu 2019 r. wynosi - 60,00zł (12 dni x 5,00zł)
  • Proszę o uregulowanie płatności za wszystkie zaległe miesiące oraz za miesiąc aktualny. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny wew.103. Wpłaty należy dokonać na konto szkoły do 5.06.2019 r.
  • W przypadku braku płatności obiady nie będą wydawane.

Osoby chętne do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej proszone są o zapisywanie się w sekretariacie szkoły do dnia 04.09.2018 r. w godzinach 8.00-14.00. Obiady będą wydawane od 05.09.2018 r.

Regulamin jadalni w Szkole Podstawowej nr 95

Karta zgłoszenia ucznia na obiady w Szkole Podstawowej nr 95

Rezygnacja z obiadów w Szkole Podstawowej nr 95

UWAGA!!! Można dokonać odliczeń za niezjedzony obiad tylko po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w sekretariacie szkoły najpóźniej w dniu nieobecności dziecka w szkole w godzinach 7.30-8.30.

Osoby rezygnujące całkowicie z obiadu w kolejnym miesiącu zgłaszają ten fakt w sekretariacie szkoły najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego rezygnację.

 

Dane do przelewu:

Szkoła Podstawowa nr 95
54-047 Wrocław, ul. Starogajowa 66-68.
46 1020 5226 0000 6802 0487 8734
 
W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasa, opłata za miesiąc.
Nie należy pomniejszać wpłaty o odpisy w kolejnym miesiącu. Rozliczenie wszystkich odpisów nastąpi po zakończonym semestrze i nadpłata zostanie zwrócona na Państwa konto.