Szkoła Podstawowa nr 95 we Wrocławiu

im. Jarosława Iwaszkiewicza

KALENDARZ:

matematyczne eksperymenty

 

Plan lekcji klas 0-VII - I semestr 2017/2018.

 

 Klasa 0 - wychowawca Anna Chalcarz

LP
GODZINA
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
1.  800 - 900
WF/WP WF/J.ANG. WP MUZ/WP /WP
2.  900 - 1000 WP WP WP  WP  J.ANG./WP 
3.  1000 - 1100 WP WP  WP  WP  WP 
4.  1100 - 1200
WP  WP REL/WP  WP  WP 
5.  1200 - 1300
WP  WP/MUZ WP  WP  WP 
6.  1300 - 1400        ETYKA WP/REL
7.  1400 - 1500
         
8.  1500 - 1600
         
9.  1600 - 1700          

Klasa 1A - wychowawca Joanna Majeran

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK   WTOREK ŚRODA  CZWARTEK   PIĄTEK
1.  800 - 845 WF WF EW  WF EW 
2.  855 - 940 EW EW EW  EW EW 
3.  950 - 1035 EW EW EW  EW REL 
4.  1045 - 1130 EW J.ANG. EW EW ZAJ.KOMP.
5.  1150 - 1235 REL GIMN. KOR.     J.ANG.
6.  1245 - 1330       ETYKA   
7.  1340 - 1425
         
8.  1435 - 1520          
9.  1530 - 1615          

Klasa 1B - wychowawca Bożena Ilnicka

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845          
2.  855 - 940          
3.  950 - 1035          
4.  1045 - 1130     ETYKA  GIMN. KOR.  
5.  1150 - 1235 EW ZAJ. KOMP. EW EW EW
6.  1245 - 1330 J.ANG  EW  EW  EW  EW
7.  1340 - 1425 EW  EW  EW  REL  WF
8.  1435 - 1520 EW  WF  EW  EW  REL 
9.  1530 - 1615     J.ANG  WF   

Klasa 2A - wychowawca Małgorzata Gajdek

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845          
2.  855 - 940          
3.  950 - 1035          
4.  1045 - 1130      GIMN.KOR. ETYKA   
5.  1150 - 1235 EW  EW ZAJ. KOMP.  EW  EW 
6.  1245 - 1330 EW  EW EW  J.ANG.  EW 
7.  1340 - 1425 EW  J.ANG  EW  EW  EW 
8.  1435 - 1520 EW  EW  WF  WF  REL 
9.  1530 - 1615 REL  WF       

Klasa 2B - wychowawca Bożena Jawor

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845 EW  EW EW  EW  WF
2.  855 - 940 EW  WF WF  EW  EW 
3.  950 - 1035 EW  J.ANG.  EW  REL  ZAJ. KOMP.
4.  1045 - 1130 REL  EW  EW  J.ANG.  EW 
5.  1150 - 1235 GIMN. KOR.  EW  EW     
6.  1245 - 1330     ETYKA     
7.  1340 - 1425          
8.  1435 - 1520          
9.  1530 - 1615          

Klasa 3A - wychowawca Aneta Bedka

LP  GODZINA PONEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845  WF EW WF  EW EW 
2.  855 - 940 EW DNB EW  EW EW 
3.  950 - 1035 EW BASEN  EW  EW J.ANG. 
4.  1045 - 1130 EW EW EW  REL REL 
5.  1150 - 1235   J.ANG. GIMN.KOR.  EW   
6.  1245 - 1330     ETYKA   ZAJ.KOMP.  
7.  1340 - 1425          
8.  1435 - 1520          
9.  1530 - 1615          

Klasa 3B - wychowawca Mirosława Franas

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845          
2.  855 - 940          
3.  950 - 1035    DNB      
4.  1045 - 1130 GIMN.KOR.  BASEN  ETYKA     
5.  1150 - 1235 EW  WF  EW  ZAJ.KOMP. EW 
6.  1245 - 1330 REL  EW  EW  EW  REL 
7.  1340 - 1425 EW  EW  EW  EW  EW 
8.  1435 - 1520 EW    J.ANG.  J.ANG.  EW 
9.  1530 - 1615 EW        WF 

Klasa 3C - wychowawca Marta Palińska-Jachimowicz

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845 EW  BASEN  EW    J.ANG.
2.  855 - 940 EW  WF  EW EW REL 
3.  950 - 1035 EW  EW  EW WF  EW 
4.  1045 - 1130 WF  EW  WF EW  EW 
5.  1150 - 1235 J.ANG.  EW  EW REL  WF 
6.  1245 - 1330   ZAJ.KOMP. ETYKA    
7.  1340 - 1425 GIMN.KOR.         
8.  1435 - 1520          
9.  1530 - 1615          

Klasa 3D - wychowawca Anna Podborowska

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845          
2.  855 - 940    DNB      
3.  950 - 1035   BASEN    GIMN.KOR.   
4.  1045 - 1130   WF    ETYKA  
5.  1150 - 1235 ZAJ.KOMP.  EW    J.ANG.  EW
6.  1245 - 1330 EW  J.ANG.  EW  REL  EW
7.  1340 - 1425 REL    EW  EW  EW
8.  1435 - 1520 EW   EW  EW  EW
9.  1530 - 1615 WF   EW  EW   

Klasa 3E - wychowawca Wiesława Kopiec-Tymek

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845  EW  EW WF  EW  EW 
2.  855 - 940 EW EW EW  REL  EW 
3.  950 - 1035 EW DNB ZAJ.KOMP.  EW  EW 
4.  1045 - 1130 J.ANG.  BASEN  EW  EW  J.ANG. 
5.  1150 - 1235 WF EW     REL 
6.  1245 - 1330          
7.  1340 - 1425   GIMN.KOR.       
8.  1435 - 1520          
9.  1530 - 1615          

Klasa 4A - wychowawca Andżelika Cała

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845 INFORMATYKA J.ANGIELSKI  J.ANGIELSKI MATEMATYKA J.POLSKI
2.  855 - 940 WYCH.FIZ. MATEMATYKA MATEMATYKA WYCH.FIZ. TECHNIKA
3.  950 - 1035 MATEMATYKA PRZYRODA J.POLSKI J.ANGIELSKI WYCH.FIZ.
4.  1045 - 1130 J.POLSKI J.POLSKI WYCH.FIZ. J.POLSKI RELIGIA
5.  1150 - 1235 HISTORIA PLASTYKA   PRZYRODA MUZYKA
6.  1245 - 1330   RELIGIA      ZAJ. Z WYCH.
7.  1340 - 1425         ETYKA 
8.  1435 - 1520          
9.  1530 - 1615          

Klasa 4B - wychowawca Małgorzata Depa

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845  J.ANGIELSKI WYCH.FIZ. MATEMATYKA  PLASTYKA  J.ANGIELSKI 
2.  855 - 940 MATEMATYKA  PRZYRODA  RELIGIA  J.POLSKI  J.POLSKI 
3.  950 - 1035 PRZYRODA  ZAJ. Z WYCH.  TECHNIKA  INFORMATYKA  HISTORIA 
4.  1045 - 1130 J.POLSKI  J.POLSKI  J.POLSKI  J.ANGIELSKI  WYCH.FIZ. 
5.  1150 - 1235 WYCH.FIZ.  MATEMATYKA  WYCH.FIZ.  MATEMATYKA  RELIGIA 
6.  1245 - 1330 MUZYKA         
7.  1340 - 1425         ETYKA 
8. 1435 - 1520          
9.  1530 - 1615          

Klasa 4C - wychowawca Ilona Gębka

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845  MATEMATYKA  MATEMATYKA  MUZYKA PRZYRODA   
2.  855 - 940 J.POLSKI  INFORMATYKA  MATEMATYKA  J.POLSKI  J.ANGIELSKI 
3.  950 - 1035 RELIGIA  PLASTYKA  WYCH.FIZ.  RELIGIA  J.POLSKI 
4.  1045 - 1130 TECHNIKA  J.ANGIELSKI  J.POLSKI  WYCH.FIZ.  MATEMATYKA 
5.  1150 - 1235 J.ANGIELSKI  J.POLSKI  HISTORIA    PRZYRODA 
6.  1245 - 1330 WYCH.FIZ.  WYCH.FIZ.      ZAJ Z WYCH. 
7.  1340 - 1425   WDŻ      ETYKA 
8.  1435 - 1520          
9.  1530 - 1615          

Klasa 4D - wychowawca Barbara Zybowska

LP  GODZINA  PONIEDZIAŁEK WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845  MATEMATYKA    J.ANGIELSKI RELIGIA  RELIGIA 
2.  855 - 940 PRZYRODA  TECHNIKA  WYCH.FIZ.  MATEMATYKA  WYCH. FIZ. 
3.  950 - 1035 J.ANGIELSKI  J.POLSKI  MATEMATYKA  PLASTYKA  MUZYKA 
4.  1045 - 1130 WYCH.FIZ.  MATEMATYKA  PRZYRODA  J.POLSKI  J.ANGIELSKI 
5.  1150 - 1235 J.POLSKI  WYCH.FIZ.  J.POLSKI  HISTORIA  J.POLSKI 
6.  1245 - 1330   WDŻ  INFORMATYKA    ZAJ. Z WYCH. 
7.  1340 - 1425         ETYKA 
8.  1435 - 1520          
9.  1530 - 1615          

Klasa 5A - wychowawca Wioletta Kocik

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845  PRZYRODA  PLASTYKA ZAJ.KOMP.   TECHNIKA WYCH.FIZ. 
2.  855 - 940 WYCH.FIZ.  HISTORIA  J.POLSKI  MUZYKA  RELIGIA 
3.  950 - 1035 J.POLSKI  J.ANGIELSKI  MATEMATYKA  MATEMATYKA  MATEMATYKA 
4.  1045 - 1130 RELIGIA  WYCH.FIZ.  J.ANGIELSKI  PRZYRODA  J.POLSKI 
5.  1150 - 1235 MATEMATYKA  J.POLSKI  PRZYRODA  J.POLSKI  HISTORIA 
6.  1245 - 1330     WYCH.FIZ.    GODZ. Z WYCH. 
7.  1340 - 1425   ETYKA      J.ANG. 
8.  1435 - 1520          
9.  1530 - 1615          

Klasa 5B - wychowawca Łukasz Nowak

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845 RELIGIA   PRZYRODA WYCH.FIZ.    
2.  855 - 940 J.POLSKI  J.ANG./J.ANG.  WYCH.FIZ.  RELIGIA  
3.  950 - 1035 WYCH. FIZ. MATEMATYKA   J.POLSKI J.POLSKI J.ANG./J.ANG.
4.  1045 - 1130 ZAJ.KOMP./J.ANG.  WF/WF  MATEMATYKA  PLASTYKA HISTORIA 
5.  1150 - 1235  PRZYRODA WF/WF  TECHNIKA  WF/WF MATEMATYKA 
6.  1245 - 1330 MATEMATYKA  J.POLSKI  MUZYKA  WYCH.FIZ. GODZ. Z WYCH. 
7.  1340 - 1425 J.ANG./ZAJ.KOMP.  ETYKA  PRZYRODA   HISTORIA J.POLSKI 
8.  1435 - 1520 WF/WF        WF/WF 
9.  1530 - 1615         WF/WF

Klasa 6A - wychowawca Monika Krawiec

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845  J.POLSKI    RELIGIA WYCH.FIZ.   
2.  855 - 940 MATEMATYKA  PLASTYKA  MATEMATYKA  ZAJ.KOMP.  J.ANGIELSKI 
3.  950 - 1035 WYCH.FIZ.  J.POLSKI  J.ANGIELSKI J.POLSKI  WYCH.FIZ. 
4.  1045 - 1130 PRZYRODA  MUZYKA  WYCH.FIZ.  J.ANGIELSKI  MATEMATYKA 
5.  1150 - 1235 GODZ. Z WYCH.  TECHNIKA  J.POLSKI   RELIGIA J.POLSKI 
6.  1245 - 1330   MATEMATYKA  PRZYRODA  PRZYRODA  J.POLSKI 
7.  1340 - 1425   ETYKA      HISTORIA 
8.  1435 - 1520          
9.  1530 - 1615          

Klasa 6B - wychowawca Krystyna Krawiec

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845    TECHNIKA  MATEMATYKA  J.POLSKI J.POLSKI 
2.  855 - 940 RELIGIA  J.POLSKI  J.ANG./ZAJ.KOMP.  MATEMATYKA  J.POLSKI 
3.  950 - 1035 ZAJ.KOMP./J.ANG.  WF/WF  WF/WF  PRZYRODA  MATEMATYKA 
4.  1045 - 1130 HISTORIA  MATEMATYKA  J.POLSKI  WYCH.FIZ.  PRZYRODA 
5.  1150 - 1235 J.POLSKI  PRZYRODA  RELIGIA  J.ANG./J.ANG.  J.ANG./J.ANG. 
6.  1245 - 1330 WF/WF  WF/WF  WYCH.FIZ.  PLASTYKA  WYCH.FIZ. 
7.  1340 - 1425 WYCH.FIZ.  GODZ. Z WYCH.  MUZYKA  WF/WF  WF/WF 
8.  1435 - 1520   WDŻ      
9.  1530 - 1615          

Klasa 7A - wychowawca Irena Krokowska

LP GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1. 800 - 845 J.POLSKI  HISTORIA   J.POLSKI J.POLSKI  MATEMATYKA 
2. 855 - 940 INFORM./J.ANG.  J.POLSKI  GEOGRAFIA  J.ANG./J.NIEM.  MUZYKA 
3. 950 - 1035 CHEMIA  MATEMATYKA  RELIGIA  MATEMATYKA  J.POLSKI 
4. 1045 - 1130 WYCH.FIZ.  BIOLOGIA  J.NIEM./INFORM. RELIGIA  WYCH.FIZ. 
5. 1150 - 1235 MATEMATYKA  J.ANG./J.ANG.  WYCH.FIZ.  PLASTYKA  FIZYKA 
6. 1245 - 1330 J.ANG./J.NIEM.  CHEMIA  FIZYKA  J.NIEM./J.ANG.  ZAJ. Z WYCH. 
7. 1340 - 1425     HISTORIA  GEOGRAFIA  BIOLOGIA 
8. 1435 - 1520     SZACHY  WYCH.FIZ.   
9. 1530 - 1615          

Klasa 7B - wychowawca Monika Popławska

LP GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1. 800 - 845  MATEMATYKA INFORM/J.ANG.   J.POLSKI J.ANG./INFORM.  BIOLOGIA 
2. 855 - 940 CHEMIA  WF/WF  MUZYKA  WYCH.FIZ.  WYCH.FIZ. 
3. 950 - 1035 J.POLSKI  WF/WF  GEOGRAFIA  J.NIEM./J.ANG.  BIOLOGIA 
4. 1045 - 1130 J.ANG./J.NIEM.  J.ANG./J.NIEM.  MATEMATYKA  MATEMATYKA  J.POLSKI 
5. 1150 - 1235 J.NIEM./J.ANG.  CHEMIA  FIZYKA  J.POLSKI  WF/WF 
6. 1245 - 1330 HISTORIA  J.POLSKI  RELIGIA  WF/WF  MATEMATYKA 
7. 1340 - 1425 WF/WF  ZAJ. Z WYCH.  WF/WF  PLASTYKA  FIZYKA 
8. 1435 - 1520 WYCH.FIZ.  RELIGIA/ETYKA  WYCH.FIZ.  GEOGRAFIA  HISTORIA 
9. 1530 - 1615   WDŻ SZACHY