Szkoła Podstawowa nr 95 we Wrocławiu

im. Jarosława Iwaszkiewicza

KALENDARZ:

Pn Wt Śr Cz Pt So N

matematyczne eksperymenty

 

Plan lekcji klas 0-VIII - Ii semestr 2018/2019 (od 11.02.2019 r.)

 

 Klasa 0 - wychowawca Anna Chalcarz

LP
GODZINA
PONIEDZIAŁEK
WTOREK
ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK
1.  800 - 900
         
2.  900 - 1000          
3.  1000 - 1100          
4.  1100 - 1200
         
5.  1200 - 1300
         
6.  1300 - 1400          
7.  1400 - 1500
         
8.  1500 - 1600
         
9.  1600 - 1700          

Klasa 1A - wychowawca Aneta Bedka

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK   WTOREK ŚRODA  CZWARTEK   PIĄTEK
1.  800 - 845  EW  EW EW  RELIGIA  J. ANGIELSKI 
2.  855 - 940 WYCH. FIZ.  EW  J. ANGIELSKI  WYCH. FIZ.  RELIGIA 
3.  950 - 1035 EW  EW  EW   INFORMATYKA EW 
4.  1045 - 1130 EW  EW  EW  EW  EW 
5.  1150 - 1235 EW  WYCH. FIZ.      SZACHY
6.  1245 - 1330          
7.  1340 - 1425
         
8.  1435 - 1520          
9.  1530 - 1615          

Klasa 1B - wychowawca Mirosława Franas

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845          
2.  855 - 940          
3.  950 - 1035          
4.  1045 - 1130         ETYKA/---
5.  1150 - 1235     EW  EW  EW
6.  1245 - 1330  EW EW  EW  EW  EW 
7.  1340 - 1425 EW  RELIGIA  EW  EW  EW
8.  1435 - 1520 EW  EW  WYCH. FIZ.  WYCH. FIZ.  J. ANGIELSKI 
9.  1530 - 1615 SZACHY  WYCH. FIZ.  J. ANGIELSKI  INFORMATYKA  RELIGIA 

Klasa 2A - wychowawca Anna Podborowska

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845  WYCH. FIZ. EW  INFORMATYKA  EW  EW 
2.  855 - 940 EW  DOJ. ŁYŻ.  EW  J. ANGIELSKI  EW 
3.  950 - 1035 RELIGIA WYCH. FIZ.  EW  EW  EW 
4.  1045 - 1130 EW  WYCH FIZ.  EW  EW  J. ANGIELSKI 
5.  1150 - 1235   EW      RELIGIA 
6.  1245 - 1330   EW     SZACHY
7.  1340 - 1425     RTYKA/---    
8.  1435 - 1520          
9.  1530 - 1615          

Klasa 2B - wychowawca Bożena Ilnicka

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845   EW      
2.  855 - 940   DOJ. ŁYŻ.      
3.  950 - 1035   WYCH. FIZ.      
4.  1045 - 1130 EW EW      
5.  1150 - 1235 EW  EW EW  EW   
6.  1245 - 1330 EW  WYCH. FIZ.  EW  EW  RELIGIA
7.  1340 - 1425 J. ANGIELSKI    RELIGIA  EW  J. ANGIELSKI 
8.  1435 - 1520 SZACHY    EW  INFORMATYKA  EW 
9.  1530 - 1615     EW    WYCH. FIZ. 

Klasa 3A - wychowawca Małgorzata Gajdek

LP  GODZINA PONEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845          
2.  855 - 940          
3.  950 - 1035          
4.  1045 - 1130          
5.  1150 - 1235  J. ANGIELSKI EW EW  ZAJ. KOMP.  
6.  1245 - 1330 EW  EW J. ANGIELSKI   EW REL/ETYKA
7.  1340 - 1425 EW  BASEN  EW  EW  EW 
8.  1435 - 1520 EW  BASEN  EW  EW  EW 
9.  1530 - 1615 EW  BASEN EW  RELIGIA/---  WYCH. FIZ. 

Klasa 3B - wychowawca Bożena Jawor

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845  RELIGIA   EW   EW ZAJ. KOMP. 
2.  855 - 940 J. ANGIELSKI    WYCH. FIZ.  RELIGIA  EW 
3.  950 - 1035 EW  EW  J. ANG  EW  EW 
4.  1045 - 1130 EW  EW  EW  EW  EW 
5.  1150 - 1235   EW   EW EW 
6.  1245 - 1330   BASEN      
7.  1340 - 1425   BASEN       
8.  1435 - 1520   BASEN       
9.  1530 - 1615         .

Klasa 4A - wychowawca Agnieszka Kucharczyk

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845    J. ANGIELSKI  WYCH. FIZ.  TECHNIKA J. POLSKI
2.  855 - 940 RELIGA J. POLSKI PLASTYKA J. POLSKI  PRZYRODA
3.  950 - 1035 MATEMATYKA J. ANGIELSKI MATEMATYKA WYCH. FIZ.  RELIGIA
4.  1045 - 1130 WYCH. FIZ. MATEMATYKA  J. POLSKI J. ANGIELSKI  WYCH. FIZ. 
5.  1150 - 1235 J. POLSKI PRZYRODA  HISTORIA MATEMATYKA  
6.  1245 - 1330 INFORMATYKA    MUZYKA ZAJ. Z WYCH.  
7.  1340 - 1425          
8.  1435 - 1520          
9.  1530 - 1615          

Klasa 4B - wychowawca Urszula Olejnik

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845          
2.  855 - 940 MATEMATYKA   HISTORIA  J. ANGIELSKI  J. POLSKI
3.  950 - 1035 RELIGIA MATEMATYKA J. POLSKI J. ANGIELSKI MATEMATYKA
4.  1045 - 1130 J. POLSKI J. ANGIELSKI  MUZYKA J. POLSKI PRZYRODA
5.  1150 - 1235 INFORMATYKA J. POLSKI PRZYRODA  WYCH. FIZ.   TECHNIKA
6.  1245 - 1330   ZAJ. Z WYCH. WYCH. FIZ.  PLASTYKA WYCH. FIZ. 
7.  1340 - 1425   WYCH. FIZ.    MATEMATYKA RELIGIA
8.  1435 - 1520          
9.  1530 - 1615          

Klasa 4C - wychowawca Marta Palińska-Jachimowicz

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845   WYCH. FIZ.   ETYKA/---    
2.  855 - 940   WYCH. FIZ.  MATEMATYKA MATEMATYKA  J. POLSKI
3.  950 - 1035   MATEMATYKA  WF/WF   HISTORIA WYCH. FIZ. 
4.  1045 - 1130 J. POLSKI J. POLSKI WF/WF  J. POLSKI WF/WF 
5.  1150 - 1235 PRZYRODA INFORMATYKA J. POLSKI PLASTYKA ZAJ. Z WYCH.
6.  1245 - 1330 RELIGIA TECHNIKA PRZYRODA WF/WF  J. ANGIELSKI
7.  1340 - 1425 MATEMATYKA   MUZYKA WF/WF  J. ANGIELSKI
8.  1435 - 1520 WF/WF       J. ANGIELSKI  RELIGIA
9.  1530 - 1615 WYCH. FIZ.      WDŻ   

Klasa 4D - wychowawca Aneta Tyrek-Zwolińska

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845     J. POLSKI    
2.  855 - 940 J. POLSKI   WYCH. FIZ.     
3.  950 - 1035 MATEMATYKA WYCH. FIZ.  PRZYRODA   MATEMATYKA 
4.  1045 - 1130 RELIGIA TECHNIKA MATEMATYKA WYCH. FIZ.  J. POLSKI
5.  1150 - 1235 MUZYKA MATEMATYKA  RELIGIA J. POLSKI ZAJ. Z WYCH.
6.  1245 - 1330 HISTORIA J. POLSKI   PRZYRODA WYCH. FIZ. 
7.  1340 - 1425  WDŻ     J. ANGIELSKI INFORMATYKA
8.  1435 - 1520       PLASTYKA J. ANGIELSKI
9.  1530 - 1615        J. ANGIELSKI  

Klasa 4E - wychowawca Alicja Kowalska

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845      PLASTYKA    
2.  855 - 940   MATEMATYKA J. POLSKI     
3.  950 - 1035 J. POLSKI  WYCH. FIZ.  MATEMATYKA  J. POLSKI  PRZYRODA
4.  1045 - 1130 HISTORIA J. POLSKI TECHNIKA  J. ANGIELSKI J. ANGIELSKI
5.  1150 - 1235 WYCH. FIZ.  J. ANGIELSKI WYCH. FIZ.  PRZYRODA MATEMATYKA
6.  1245 - 1330 RELIGIA RELIGIA    MATEMATYKA J. POLSKI 
7.  1340 - 1425 INFORMATYKA     ZAJ. Z WYCH.   MUZYKA
8. 1435 - 1520  WDŻ     WYCH. FIZ.   
9.  1530 - 1615          

Klasa 5A - wychowawca Andżelika Cała

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845     J. POLSKI  WYCH. FIZ.   
2.  855 - 940 MATEMATYKA    GEOGRAFIA  PLASTYKA MUZYKA
3.  950 - 1035 J. ANGIELSKI TECHNIKA J. ANGIELSKI MATEMATYKA ZAJ. Z WYCH.
4.  1045 - 1130 RELIGIA RELIGIA MATEMATYKA INFORMATYKA MATEMATYKA
5.  1150 - 1235 J. POLSKI WYCH. FIZ.  BIOLOGIA J. ANGIELSKI J. POLSKI 
6.  1245 - 1330 WYCH. FIZ. J. POLSKI WYCH. FIZ.  J. POLSKI  HISTORIA
7.  1340 - 1425   HISTORIA      
8.  1435 - 1520          
9.  1530 - 1615          

Klasa 5B - wychowawca Małgorzata Depa

LP  GODZINA  PONIEDZIAŁEK WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845  J. ANGIELSKI PLASTYKA      
2.  855 - 940 J. POLSKI MATEMATYKA      WYCH. FIZ.
3.  950 - 1035 HISTORIA J. POLSKI   MUZYKA GEOGRAFIA  J. POLSKI
4.  1045 - 1130 MATEMATYKA ZAJ. Z WYCH. J. POLSKI HISTORIA TECHNIKA
5.  1150 - 1235 RELIGIA WYCH. FIZ.  J. ANGIELSKI J. POLSKI MATEMATYKA
6.  1245 - 1330  WDŻ  BIOLOGIA MATEMATYKA WYCH. FIZ.  INFORMATYKA
7.  1340 - 1425     WYCH. FIZ.   J. ANGIELSKI  
8.  1435 - 1520       RELIGIA  
9.  1530 - 1615          

Klasa 5C - wychowawca Marcin Koszerny

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845    WYCH. FIZ. BIOLOGIA RELIGIA J. ANGIELSKI
2.  855 - 940   PLASTYKA J. POLSKI  J. POLSKI HISTORIA
3.  950 - 1035 GEOGRAFIA HISTORIA MATEMATYKA J. ANGIELSKI TECHNIKA
4.  1045 - 1130 J. POLSKI J. POLSKI INFORMATYKA MATEMATYKA J. POLSKI
5.  1150 - 1235 MATEMATYKA J. ANGIELSKI WYCH. FIZ.    RELIGIA
6.  1245 - 1330 MUZYKA       MATEMATYKA
7.  1340 - 1425 WYCH. FIZ.       WYCH. FIZ. 
8.  1435 - 1520          ZAJ. Z WYCH.
9.  1530 - 1615          

Klasa 5D - wychowawca Barbara Zybowska

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845  MATEMATYKA  TECHNIKA     MATEMATYKA
2.  855 - 940 BIOLOGIA J. ANGIELSKI MATEMATYKA WYCH. FIZ.  J. POLSKI
3.  950 - 1035 J. ANGIELSKI MATEMATYKA  WYCH. FIZ.  PLASTYKA J. ANGIELSKI 
4.  1045 - 1130 RELIGIA J. POLSKI GEOGRAFIA J. POLSKI RELIGIA
5.  1150 - 1235 WYCH. FIZ.  HISTORIA ZAJ. Z WYCH. HISTORIA WYCH. FIZ. 
6.  1245 - 1330 J. POLSKI MUZYKA J. POLSKI    
7.  1340 - 1425     INFORMATYKA    
8.  1435 - 1520          
9.  1530 - 1615          

Klasa 6A - wychowawca Wioletta Kocik

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845 J. POLSKI  MATEMATYKA J. POLSKI   J. POLSKI
2.  855 - 940 J. POLSKI  WF/ WF  PRZYRODA HISTORIA MATEMATYKA
3.  950 - 1035 WF/ WF  PLASTYKA ZAJ. TECH. J. POLSKI WF/ WF 
4.  1045 - 1130 MUZYKA  PRZYRODA WF/ WF  PRZYRODA ZAJ.KOMP/J.ANG.
5.  1150 - 1235 J.ANG./J.ANG. J. POLSKI MATEMATYKA MATEMATYKA ZAJ. Z WYCH.
6.  1245 - 1330 MATEMATYKA  J.ANG/J.ANG.   RELIGIA PRZYRODA
7.  1340 - 1425 RELIGIA --- / ZAJ. KOMP.   WDŻ  J. ANG/---
8.  1435 - 1520          
9.  1530 - 1615          

Klasa 6B - wychowawca Łukasz Nowak

LP  GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
1.  800 - 845 --- / ZAJ. KOMP. J. ANG. / J.ANG. WF/WF   PRZYRODA 
2.  855 - 940 J.ANG/ J.ANG  MATEMATYKA  WF/WF  RELIGIA J.ANG./J.ANG.
3.  950 - 1035 PRZYRODA J. POLSKI J. POLSKI MATEMATYKA J. POLSKI 
4.  1045 - 1130 MATEMATYKA WF/WF  RELIGIA WF/WF  MATEMATYKA 
5.  1150 - 1235 J. POLSKI  ZAJ. TECH. MUZYKA WF/WF  J. POLSKI
6.  1245 - 1330 WF/WF  PRZYRODA MATEMATYKA J. POLSKI ZAJ. Z WYCH.
7.  1340 - 1425 WF/WF  WF / --- PRZYRODA PLASTYKA WF/WF 
8.  1435 - 1520 HISTORIA    --- / WF WDŻ WF/WF
9.  1530 - 1615 ZAJ. KOMP. / ---        

Klasa 7A - wychowawca Grażyna Janczak

LP GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
0. 710 - 755          WYCH. FIZ.
1. 800 - 845    WYCH. FIZ.    MATEMATYKA J. NIEMIECKI
2. 855 - 940   J. POLSKI J. NIEMIECKI J. POLSKI MATEMATYKA
3. 950 - 1035 CHEMIA J. ANG./ J.ANG.  ZAJ. Z WYCH. WYCH. FIZ.  CHEMIA
4. 1045 - 1130 MATEMATYKA MATEMATYKA J. ANG/ J. ANG. BIOLOGIA J. POLSKI
5. 1150 - 1235 GEOGRAFIA PLASTYKA J. POLSKI FIZYKA  INFORMATYKA
6. 1245 - 1330 RELIGIA HISTORIA MATEMATYKA J. ANG/ J.ANG  BIOLOGIA
7. 1340 - 1425 J. POLSKI   GEOGRAFIA WYCH. FIZ.   HISTORIA
8. 1435 - 1520 MUZYKA    RELIGIA    
9. 1530 - 1615 FIZYKA        

Klasa 7B - wychowawca Krystyna Krawiec

LP GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
0. 710 - 755        WYCH. FIZ.  
1. 800 - 845 J. POLSKI  HISTORIA MATEMATYKA J. NIEMIECKI  MATEMATYKA
2. 855 - 940 MATEMATYKA  INFORMATYKA J. POLSKI BIOLOGIA  CHEMIA
3. 950 - 1035 WYCH. FIZ.   J.ANG./ J.ANG RELIGIA J. POLSKI J. POLSKI
4. 1045 - 1130 WF/ WF  WYCH. FIZ.  J.ANG/J.ANG. PLASTYKA ZAJ. Z WYCH.
5. 1150 - 1235 RELIGIA J. POLSKI CHEMIA MATEMATYKA WF/ WF 
6. 1245 - 1330 FIZYKA  MATEMATYKA GEOGRAFIA J. ANG/ J.ANG.  MUZYKA
7. 1340 - 1425 HISTORIA BIOLOGIA WYCH. FIZ.  GEOGRAFIA J. NIEMIECKI
8. 1435 - 1520       FIZYKA   
9. 1530 - 1615          

Klasa 8A - wychowawca Irena Krokowska

LP GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
0. 710 - 755    WYCH. FIZ. .    
1. 800 - 845 WYCH. FIZ.  CHEMIA J. ANG./---  RELIGIA WYCH. FIZ. 
2. 855 - 940 RELIGIA EDB J. POLSKI WYCH. FIZ. J.NIEM./INFORM.
3. 950 - 1035 J. POLSKI ZAJ. Z WYCH. HISTORIA MATEMATYKA MATEMATYKA
4. 1045 - 1130 INFORM./J.ANG. J.NIEM./J.ANG. BIOLOGIA CHEMIA J. POLSKI
5. 1150 - 1235 HISOTORIA MATEMATYKA MATEMATYKA  J. POLSKI GEOGRAFIA
6. 1245 - 1330 J.ANG./J.NIEM. J. POLSKI J.ANGIELSKI  FIZYKA  WOS 
7. 1340 - 1425 FIZYKA   J.ANG./J.NIEM.   WOS   
8. 1435 - 1520          
9. 1530 - 1615          

Klasa 8B - wychowawca Monika Popławska

LP GODZINA PONIEDZIAŁEK  WTOREK ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK 
0. 710 - 755    WYCH. FIZ.    
1. 800 - 845  RELIGIA EDB  CHEMIA WYCH. FIZ.   
2. 855 - 940 WYCH. FIZ.  HISTORIA MATEMATYKA RELIGIA WYCH. FIZ. 
3. 950 - 1035 MATEMATYKA MATEMATYKA  J.NIEM/J.ANG. J. POLSKI  J. POLSKI
4. 1045 - 1130 BIOLOGIA ZAJ. Z WYCH. J. POLSKI MATEMATYKA HISTORIA
5. 1150 - 1235 CHEMIA.  J. POLSKI J.ANG./INFORM. GEOGRAFIA J.NIEM./ J.ANG.
6. 1245 - 1330 J. POLSKI ETYKA/---  INFORM. / J.ANG. WOS  J.ANG./J.NIEM.
7. 1340 - 1425 J.ANG./ J.NIEM.      FIZYKA  WOS 
8. 1435 - 1520 FIZYKA        
9. 1530 - 1615 WDŻ