Szkoła Podstawowa nr 95 we Wrocławiu

im. Jarosława Iwaszkiewicza

KALENDARZ:

UODO TDTS Logo Color CMYK male

uodo praca zdalna

egzamin osmoklasisty

 

Ważne dokumenty:

 

Rok szkolny 2019/2020.

W naszej świetlicy prowadzone są zajęcia o charakterze opiekuńczo- wychowawczym oraz wspomagające proces dydaktyczny. Przebiegają one zgodnie z rocznym planem świetlicy, których tematyka uwzględnia kalendarzowy układ roku oraz wynikające z niego święta i uroczystości. Nadrzędnym celem jest wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, rozwijanie ich zainteresowań i zamiłowań, kształtowanie właściwych postaw społecznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczniów. Podczas pobytu w świetlicy dzieci uczestniczą w różnorodnych zajęciach: rekreacyjnych, zabawach ruchowych, plastycznych, tanecznych, teatralnych, czytelniczych. Odrabiają zadania domowe w oddzielnych salach lekcyjnych. Uczniowie mają również możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach komercyjnych:

• zajęcia taneczne „Hajdasz”

• zajęcia ceramiczne

• gra na gitarze

• zajęcia z języka angielskiego

• basen

 

Bawimy się i tworzymy - jesienna galeria

 

Wyniki międzyświetlicowego konkursu fotograficznego