Szkoła Podstawowa nr 95 we Wrocławiu

im. Jarosława Iwaszkiewicza

KALENDARZ:

matematyczne eksperymenty

 

ogloszenie1
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 95, przy ul. Starogajowej 66-68 we Wrocławiu zaprasza Państwa, w ramach postępowania w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp", do złożenia oferty na zadanie pn. Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów SP nr 95 we Wrocławiu. 

Zapytanie ofertowe,

Załącznik 1 - pomoce dydaktyczne pracownia biologiczna,

Załącznik 2 - pomoce dydaktyczne pracownia chemiczna,

Załącznik 3 - pomoce dydaktyczne pracownia fizyczna

Załącznik 4 - pomoce dydaktyczne pracownia geograficzna,

Załącznik 5 - formularz oferty pomoce dydaktyczne,

Załącznik 5.1 - f. cenowy pomoce dydaktyczne pracownia biologiczna,

Załącznik 5.2 - f. cenowy pomoce dydaktyczne pracownia chemiczna,

Załącznik 5.3 - f. cenowy pomoce dydaktyczne pracownia fizyczna,

Załącznik 5.4 - f. cenowy pomoce dydaktyczne pracownia geograficzna,

Załącznik 6 - wzór umowy pomoce dydaktyczne.