Szkoła Podstawowa nr 95 we Wrocławiu

im. Jarosława Iwaszkiewicza

KALENDARZ:

matematyczne eksperymenty

 

wbo ostatni dzien
2 października jest ostatnim dniem, w którym można oddać głosy na projekty Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017.

Bogatsi o doświadczenia z lat ubiegłych zauważamy, że często bywało tak, że ostatniego dnia rejestrowanych było najwięcej głosów. Wniosek jest prosty - czekamy na głosowanie na ostatnią chwilę. Dlatego zwracamy się z prośbą o przypomnienie o głosowaniu i dotarciu do jak największej ilości osób, które jeszcze nie zagłosowały na projekty - 197 i 546.

Każdy głos ma znaczenie!

 

Projekt 197 jest "naszym" projektem. Zakłada on budowę placu zabaw na terenie naszej szkoły. Jest to projekt duży do 750 tys. złotych. Drugi projekt 546 dotyczy budowy boisk na osiedlu Jerzmanowo. Jest to projekt mały do 250 tys. złotych.

Nawiązaliśmy współpracę z liderem projektu, na mocy której zachęcamy wspólnie do głosowania na oba nasze projekty. Najważniejsze, że nie zabieramy sobie głosów, nie konkurujemy ze sobą a współpracujemy, gdyż nasze projekty są w róźnych rejonach.

Głosowanie jest bardzo proste. Można głosować na dwa sposoby:
a) w formie elektronicznej, poprzez osobiste wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej http://www.wroclaw.pl/rozmawia/wroclawski-budzet-obywatelski.
b) w zorganizowanych na terenie miasta punktach konsultacyjnych, których lista dostępna jest tutaj, na przeznaczonych do tego celu osobiście wypełnionych formularzach.

Głosować może każdy mieszkaniec Wrocławia, który ukończył 16 lat. Głosowanie jest aktem jednorazowym. Można głosować na maksymalnie 4 projekty: 2 rejonowe i 2 ogólnomiejskie. 

Wybór projektów ogólnomiejskich pozostawiamy Państwu. Natomiast zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą, by wybierając dwa projekty rejonowe wybrali Państwo:

projekt mały do 250 tys. zł. - 546
projekt duży do 750 tys. zł. - 197

Liczymy na pomoc głosując na nasze projekty. Wierzymy, że za rok nasze dzieci będą mogły bawić się na nowoczesnym, bezpiecznym i atrakcyjnym placu zabaw na terenie naszej szkoły.