Szkoła Podstawowa nr 95 we Wrocławiu

im. Jarosława Iwaszkiewicza

KALENDARZ:

matematyczne eksperymenty

Test Sprawności Fizycznej Euroft składa się z 9 prób. Na potrzeby naszej szkoły należy wykonać 6 poniższych prób. Na stronie znajduje się kalkulator sprawności fizycznej, Po wybraniu odpowiedniego testu, wpisaniu daty urodzenia ucznia, płci oraz jego pomiarów somatycznych należy uzupełnić wyniki w każdej z przeprowadzanych prób. Pozwoli to sprawdzić, na jakim poziomie jest dane dziecko na tle ogółu społeczności dla podanego wieku. Zachęcam do wpisywania wyników i sprawdzenia na jakim poziomie są nasi uczniowie, jak prezentują się na tle swoich rówieśników.

 

Próba 1: Szybkość ruchów ręki.

Próba polega na szybkim dotykaniu naprzemian dwóch odpowiednio rozstawionych krążków wybraną (sprawniejszą) ręką. Badany staje przed stołem w lekkim rozkroku, kładąc rękę mniej sprawną na prostokątnej płytce; rękę sprawniejszą trzeba ułożyć skrzyżnie na przeciwległym krążku, po czym należy możliwie szybko dotykać raz jednego, raz drugiego krążka, dotykając je za każdym razem; badany wykonuje łącznie 50 ruchów, czyli każdy z krążków dotyka 25 razy. Z dwóch prób odnotowany jest rezultat lepszy, decyduje czas potrzebny do dotknięcia każdego krążka 25 razy, mierzony z dokładnością do 0,1 sekundy. Potrzebne są stół z regulowaną wysokością (lub gimnastyczna skrzynia), dwa gumowe krążki (lub wykonane własnoręcznie z tektury) o średnicy 20 cm poziomo przymocowane do stołu, których środki oddalone są od siebie o 80 cm, płytka prostokątna o wymiarach 10x20 cm umieszczona pośrodku między nimi, czasomierz.

 

Próba 2: Gibkość.

W pozycji siedzącej sięganie rękami w przód tak daleko, jak to możliwe. Badany w siadzie prostym sięga rękoma w przód jak najdalej przesuwając linijkę po powierzchni skrzyni, na której jest uprzednio przygotowana skala. Z dwóch prób zapisywany jest lepszy rezultat; jeśli badany sięgną 10cm poza palce stóp uzyskuje wynik 60 (50+10) lub zapis tylko 10. Skrzynia o długości 40cm, szerokość 45cm, wysokość 35cm, wyskalowany blat skrzyni o długości 65cm wystaje na odległość 25cm ponad boczną ściankę wyznaczającą szerokość skrzyni i przeznaczoną do oparcia stóp, blat skrzyni zamocowany jest w ten sposób, że wyrysowana na nim podziałka wskazuje wielkość 50 w miejscu zetknięcia się stóp z powierzchnią skrzyni, linijka długości około 30 cm umieszczona luźno na powierzchni skrzyni prostopadle do jej osi podłużnej służąca do przesuwania rękoma w czasie wykonywania skłonu w przód.

 

Próba 3: Siła eksplozywna. Skok na odległość z pozycji stojącej.

Badany staje w niewielkim rozkroku ze stopami ustawionymi przed linią startową, ugina kolana przenosząc równocześnie ramiona dołem w tył, a następnie wykonuje zamach rękoma w przód i odbijając się mocno nogami od podłoża wykonuje skok jak potrafi najdalej, lądowanie następuje na obydwie stopy z utrzymaniem postawy pionowej, próbę wykonuje się dwa razy. Z dwóch skoków mierzonych do najbliższego śladu pozostawionego przez piętę badanego ustalamy najdłuższy z dokładnością do 1cm. Potrzebujemy taśmy mierniczej, twardego podłoża i dwóch połączonych wzdłuż materacy gimnastycznych.

 

Próba 4: Siła tułowia (wytrzymałość mięśni brzucha).

Maksymalna liczba siadów z leżenia tyłem w ciągu 30 sekund. W siadzie nogi ugięte w stawach kolanowych pod kątem 90 stopni, stopy rozstawione na szerokość około 30cm, ręce splecione na karku, partner w klęku między stopami leżącego przyciska je do materaca; na sygnał badany z siadu przechodzi do leżenia tyłem dotykając rękoma materaca i powraca do pozycji siedzącej z łokciami do przodu tak, aby dotknąć nimi kolan. Liczymy ilość poprawnie wykonanych siadów z leżenia w czasie 30 sekund. Pomoce: czasomierz, materac, partner.

 

Próba 5: Siła funkcjonalna (wytrzymałość mięśniowa ramion i barków).

Wytrzymanie zwisu o ramionach ugiętych na drążku. Badany staje na taborecie (krzesełku, części skrzyni) i chwyta drążek nachwytem tak, aby ramiona były ugięte w stawach łokciowych, a broda znajdowała się nad drążkiem nie dotykając go w trakcie próby. Czas zwisu w sekundach od chwili usunięcia stóp z taboretu do momentu, gdy oczy badanego znajdą się poniżej drążka Drążek poziomy umocowany na takiej wysokości, by najwyższy z badanych mógł wykonać pełny zwis. Potrzebujemy materac, czasomierz, taboret oraz oczywiście drążek.

 

Próba 6: Szybkość biegowa, zwinność.

Bieg wahadłowy 10x5m z maksymalną szybkością i zmianami kierunku. Badany na sygnał "start" biegnie jak najszybciej do drugiej linii odległej o 5m i wraca przekraczając obydwie linie stopami; odległość tą pokonuje 10 razy. Czas potrzebny do pokonania pełnych 10 odcinków z dokładnością do 0,1 sekundy. Warunki do wykonania próby i pomoce: czysta podłoga, czasomierz, taśma miernicza, kreda, 4 gumowe stożki ustawione w odległości 120cm po dwa na każdej z dwóch linii oddalonych od siebie o 5m.